Imatge de Pallejà

IMATGE CORPORATIVA I MARCA DE CIUTAT
Ajuntament de Pallejà

Creativitat, disseny i pla d'implantació